Warsztaty

Fotografia jest jedną z takich dziedzin, których nie da się nauczyć wyłącznie teoretycznie. Znajomość pewnych zależności, zjawisk i uwarunkowań jest oczywiście potrzebna, gdyż pozwala na fotografowanie w pełni świadome. Nasze zdjęcie nie powinno być bowiem dziełem przypadku, czy szczęśliwego zrządzenia losu, ale wynikiem przemyślanego ciągu wydarzeń. polegającego na: umiejętności dostrzeżenia ciekawego motywu, zwizualizowania oczekiwanego rezultatu w postaci zdjęcia, doboru właściwych metod i środków. Ważne też jest, abyśmy otrzymali fotografię nie tylko stricte dokumentacyjną, ale taką, która ma pewne cechy fotografii artystycznej.

Fotografując, dotyczy to zwłaszcza początkujących, nie zawsze potrafimy udzielić sobie odpowiedzi na pytanie, dlaczego rezultat nie jest taki, jakiego oczekiwaliśmy, co zrobiliśmy nie tak. Wtedy, poszukując sposobów rozwiązania problemów, zwracamy się do kogoś bardziej doświadczonego albo poszukujemy odpowiedzi we właściwych pozycjach literaturowych, bądź zasobach internetowych.

Bez wątpienia najlepszym sposobem praktycznej nauki fotografii są różnego rodzaju warsztaty. Bezpośredni kontakt ich uczestników z prowadzącym zajęcia pozwala na rzeczową, a przede wszystkim niemal natychmiastową, wymianę uwag i wyjaśnienie wszelkich wątpliwości. Ponadto kontakt z pozostałymi uczestnikami warsztatów pozwala na konfrontację własnych dokonań z efektami pracy innych osób.

Makrofotografia, a zwłaszcza mikrofotografia, są specyficznymi i dość trudnymi dziedzinami fotografii. Rządzą się, do pewnego stopnia, niejako własnymi prawami. Dlatego też, zwłaszcza tutaj, idealnie sprawdza się formuła zajęć warsztatowych.

Wszystkim tym, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z fotografowaniem małych i bardzo małych światów albo tym, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie, proponuję udział w prowadzonych przeze mnie warsztatach makrofotografii i mikrofotografii.

Warsztaty odbywają się zarówno we wnętrzu (dom jednorodzinny w miejscowości Krzywe koło Suwałk, w bezpośrednim sąsiedztwie Wigierskiego Parku Narodowego), jak i w plenerze (okolice Suwałk).

Podczas warsztatów zapewniam:

  • pomieszczenia do prowadzenia zajęć;
  • sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć z mikrofotografii (2 mikroskopy PZO – MB 30,  mikroskop PZO – Biolar oraz mikroskop firmy Carl Zeiss Jena – Lumipan, a także drobne wyposażenie służące do pozyskiwania obiektów oraz do przygotowywania preparatów);
  • transport uczestników podczas zajęć plenerowych;
  • w przypadku przyjazdu uczestników autobusem lub pociągiem – transport z dworca do miejsca zakwaterowania oraz z miejsca zakwaterowania na dworzec;
  • napoje zimne i gorące wraz ze słodkim poczęstunkiem.

 

Nie zapewniam:

  • noclegów i wyżywienia.

 

Warsztaty każdorazowo prowadzone są w bardzo małych grupach (maksymalnie do 4 osób), co zapewnia bardziej indywidualne podejście do każdego z uczestników. Poza warsztatami grupowymi możliwe jest również przeprowadzenie warsztatów indywidualnych.

Program warsztatów obejmuje wykłady, autorskie pokazy mikro – i makrofotografii, zajęcia w pomieszczeniu oraz zajęcia plenerowe.

Warsztaty w miejscu zamieszkania osób zainteresowanych

W przypadku mikrofotografii istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów w miejscu zamieszkania osób tym zainteresowanych, o ile dysponują odpowiednimi warunkami lokalowymi. W takim przypadku warsztatów dla pojedynczych osób nie prowadzę. Minimalna liczba uczestników takich warsztatów, to 3 osoby. Koszt warsztatów za jedną osobę wynosi 800 zł (netto) + koszty dojazdu i  zakwaterowania prowadzącego warsztaty.
W przypadku tego rodzaju warsztatów ich program może się nieco różnić od ramowego programu przedstawionego na stronie, co jest ściśle uzależnione od warunków w miejscu prowadzenia warsztatów. Szczegółowy program tego rodzaju warsztatów będzie opracowany po uzyskaniu informacji od osób zainteresowanych warsztatami.

Rodzaje warsztatów oraz ich szczegółowy opis
(terminy, ramowy program, odpłatność, itd.)

 

Warsztaty fotografii zbliżeniowej i makrofotografii

Warsztaty mikrofotografii