Warsztaty mikrofotografii

Podczas warsztatów dowiesz się, jak działa mikroskop oraz jakie wymagania stawiane są optyce mikroskopowej przy wykonywaniu mikrofotografii. Zapoznasz się ze sposobami łączenia aparatu z mikroskopem. Dowiesz się o technikach oświetlania obiektów oraz o efektach, jakie za ich pomocą możesz uzyskać. Nauczysz się pozyskiwać oraz przygotowywać różnego rodzaju materiał do mikrofotografii. Wspólnie poznamy wielu niewidocznych gołym okiem mieszkańców naszych wód, zajrzymy do wnętrza roślin, zachwycimy się pięknem mikrokryształów przeróżnych substancji, spojrzymy z bliska na skrzydło motyla.
Poza podanymi terminami możliwe jest umówienie terminów indywidualnych warsztatów (również w środku tygodnia). Tematyka i zakres warsztatów mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb konkretnych uczestników.

Wykorzystasz w praktyce posiadaną oraz zdobytą podczas warsztatów wiedzę. Podzielisz się rezultatami swojej pracy z pozostałymi uczestnikami warsztatów.

Terminy

Warsztaty, poza małymi, maksymalnie 4- osobowymi grupami, mogą być prowadzone również dla pojedynczych osób. Stąd też nie określa się z góry terminów na dany rok. Są one określane po skontaktowaniu się osób zainteresowanych z prowadzącym warsztaty.
Czas trwania warsztatów – 4 dni

 

Ramowy program warsztatów

1. Dzień

 • przyjazd uczestników w godzinach popołudniowych
 • spotkanie z prowadzącym warsztaty (przedstawienie się uczestników, omówienie programu warsztatów), godz. 1600
 • wykład prowadzącego warsztaty nt. mikrofotografii (jak działa mikroskop, optyka mikroskopowa, sprzęganie mikroskopu z aparatem, techniki oświetleniowe w mikrofotografii, obszary mikroskopowych eksploracji, pozyskiwanie i przygotowanie materiału do oglądania oraz fotografowania pod mikroskopem, mikrofotografia dokumentacyjna a mikrofotografia artystyczna, mikrofotografia wieloujęciowa, problemy techniczne towarzyszące mikrofotografii)

 

2. Dzień

 • godz. 900 –  1100 –   przygotowanie roztworów różnych substancji do rekrystalizacji w celu późniejszych obserwacji i fotografowania
 • godz. 1100 – 1200 – wykład – omówienie sposobów pozyskiwania mikroorganizmów zamieszkujących nasze wody
 • godz. 1200 – 1400 – wyjazd w teren po materiał biologiczny (mikroorganizmy)
 • godz. 1400 – 1600 – przerwa na obiad i odpoczynek
 • godz. 1600 – 1900 – fotografowanie pozyskanego materiału biologicznego przy użyciu różnych technik oświetleniowych

 

3. Dzień

 • 900  –  1100 –   omówienie efektów pracy (fotografii) z dnia poprzedniego – co zostało wykonane dobrze, a co należy poprawić
 • 1100 – 1400 – przygotowywanie i fotografowanie różnych przekrojów roślin
 • 1400 – 1600 – przerwa na obiad i odpoczynek
 • 1600 – 1900 – fotografowanie przygotowanych pierwszego dnia zrekrystalizowanych roztworów różnych substancji

 

4. Dzień

 • 900  – 1030 – omówienie efektów pracy (fotografii) z dnia poprzedniego
 • 1100 – 1300 – fotografowanie obiektów nieprzeźroczystych (np. skrzydeł motyli)
 • 1300 – 1400 – omówienie fotografii obiektów nieprzeźroczystych
 • 1400 – 1500  – podsumowanie warsztatów oraz ich zakończenie

 

Odpłatność

800 zł (zaliczka – 200 zł, pozostałą część kwoty należy wpłacić najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem warsztatów)

Karta zgłoszenia

Liczba uczestników warsztatów ograniczona jest do 4 osób. Chcąc uczestniczyć w warsztatach należy przesłać skan lub fotokopię wypełnionej karty zgłoszenia na adres mailowy prowadzącego warsztaty oraz potwierdzenie wpłacenia zaliczki w wysokości 200 zł. O możliwości udziału w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Dane do przesłania karty zgłoszenia

mismar@poczta.onet.pl lub kontakt@marekmis.pl

Dane do wpłacenia zaliczki

Marek Miś
Krzywe 121
16-402 Suwałki

Santander Bank Polska
Nr konta:  82 1500 1719 1017 1000 2378 0000

W tytule proszę podać: imię i nazwisko, nazwę i termin warsztatów.

Telefon kontaktowy: 696 669 428

Jak przygotować się do warsztatów:

 1. Poczytać co nieco o mikrofotografii
 2. Zabrać ze sobą:
 • lustrzankę cyfrową
 • wężyk spustowy lub pilot zdalnego wyzwalania migawki
 • laptop
 • zapasowe baterie i ładowarkę, karty pamięci
 • odzież przeciwdeszczową i kalosze

Warsztaty w miejscu zamieszkania osób zainteresowanych

Istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów z mikrofotografii w miejscu zamieszkania osób tym zainteresowanych, o ile dysponują odpowiednimi warunkami lokalowymi. W takim przypadku warsztatów dla pojedynczych osób nie prowadzę. Minimalna liczba uczestników takich warsztatów, to 3 osoby. Koszt warsztatów za jedną osobę wynosi 800 zł (netto) + koszty dojazdu i  zakwaterowania prowadzącego warsztaty.
W przypadku tego rodzaju warsztatów ich program może się nieco różnić od ramowego programu przedstawionego na stronie, co jest ściśle uzależnione od warunków w miejscu prowadzenia warsztatów. Szczegółowy program tego rodzaju warsztatów będzie opracowany po uzyskaniu informacji od osób zainteresowanych warsztatami.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów, najpóźniej na miesiąc przed terminem ich rozpoczęcia.
W takim przypadku wpłacone zaliczki zostaną zwrócone.